Lista upomnień

Czym jest LISTA UPOMNIEŃ?

Jest to lista, na której zostaną wypisane wszystkie osoby, które kiedykolwiek złamały nasz regulamin. Powstała ona z powodu częstych maili, z powiadomieniem o nagminnym podwieszaniu postów co jest zabronione.

Na czym polega nasza LISTA UPOMNIEŃ?

Każda z osób ma 2 szanse. Gdy po raz trzeci złamie regulamin zostanie usunięta z grona autorów Jarmarku domowego na okres 1 miesiąca. Po upływie tego czasu może znowu się starać o przyjęcie do grupy. Po powrocie nie ma już żadnych szans. Za złamanie regulaminu taka osoba zostaje usunięta bez prawa do powrotu.

Poniżej będzie tworzona lista, trafią na nią wszystkie osoby które nie będą stosować się do regulaminu. Przy nicku osoby będzie napisana przyczyna, data i które jest to upomnienie, gdy osoba zostanie wydalona z grona zostanie napisana data usunięta i od tej daty zostanie naliczony czas 1 miesiąca.


LISTA OSÓB UPOMNIANYCH:

Azalia
upomnienie nr 1)
"podwieszenie postu"
dnia 28.07.2014 za przestawienie zegara w wystawionym poście z późniejszą godziną  (zamiast o 9:22 to o 20 :52);

Małgorzata.Margas
upomnienie nr 1)
"podwieszenie" trzech  postów
dnia 09.09.2014 
poranne wystawienie z nocną datą

Azalia upomnienie nr 2)
podwieszenie postu wystawionego po południu z nocną datą 
dnia 08.03.2015r.
Azalia upomnienie nr 3)
za nie wywiązanie się z transakcji (zapisano dnia 01.03.2016)

Donka upomnienie nr 1) nie stosowanie się do regulaminu, m.in. brak etykiet z nickiem, wystawianie tych samych postów co 2 dni, np. dzisiaj 12.04.2016r wystawiony post z sukienką , a ta sama sukienka była wystawiona 2 dni, a zgodnie z regulaminem można po 7dniach

Magdalena upomnienie nr 1) za nieopisywanie rozmiarów ubrań (brak dokładnych wymiarów), dnia 12.04.2016r

Magdalena upomnienie nr 2) -przekroczenie limitu wystawień postów na cały tydzień , dnia 8.05.2016 r.
Magdalena  upomnienie nr 3 ) - złamanie co najmniej dwóch punktów regulaminu , dnia 10 czerwca 2016r.

Azalia upomnienie nr 4) za złamanie ostatniego punktu regulaminu - przekroczenie limitu wystawień na dany tydzień w tym kilka postów zawierąjących dodatkowo po kilka rzeczy , dnia 15.06.2016
Skreślenie z listy osób wystawiających z dniem 16.06.2016r.

Brak komentarzy: